Thailand

 June 2011

 

Bangkok
002 Beam.JPG
002 Beam
003 Beam.JPG
003 Beam
017 Sukhumvit Rd.JPG
017 Sukhumvit Rd
064 Hard Rock Cafe Bangkok.JPG
064 Hard Rock Cafe Bangkok
065 Hard Rock Cafe Bangkok.JPG
065 Hard Rock Cafe Bangkok
066 Hard Rock Cafe Bangkok.JPG
066 Hard Rock Cafe Bangkok
069 Chris.JPG
069 Chris
070 Hard Rock Cafe Bangkok.JPG
070 Hard Rock Cafe Bangkok
  073 MBK Shopping.JPG
073 MBK Shopping
074 Beam.JPG
074 Beam
075 Beam.JPG
075 Beam
077 Beam.JPG
077 Beam
078 Beam.JPG
078 Beam
080 Beam & Chris.JPG
080 Beam & Chris
Pattaya
122 delicious pizza.JPG
122 delicious pizza
126 Nisa & Chris.JPG
126 Nisa & Chris
  194 Chris.JPG
194 Chris
199 Chris.JPG
199 Chris
228 Nim.JPG
228 Nim
229 Nim.JPG
229 Nim
230 Chris & Nim.JPG
230 Chris & Nim
232 Chris.JPG
232 Chris
233 Chris.JPG
233 Chris
235 Chris & Nim.JPG
235 Chris & Nim
237 Nim.JPG
237 Nim
238 Nim.JPG
238 Nim
239 Nim.JPG
239 Nim
241 Nim.JPG
241 Nim
242 Isaan music.JPG
242 Isaan music
246 Isaan music.JPG
246 Isaan music
247 Chris & Nim.JPG
247 Chris & Nim
249 Nim.JPG
249 Nim
251 Nim.JPG
251 Nim
252 Nim.JPG
252 Nim
253 Nim.JPG
253 Nim
254 Nim.JPG
254 Nim
257 Nim.JPG
257 Nim
258 Chris & Nim.JPG
258 Chris & Nim
259 Sky Beach Condo.JPG
259 Sky Beach Condo
260 Sky Beach Condo.JPG
260 Sky Beach Condo
261 Sky Beach Condo.JPG
261 Sky Beach Condo
263 Sky Beach Condo.JPG
263 Sky Beach Condo
264 condos in Naklua.JPG
264 condos in Naklua
265 golden cars.JPG
265 golden cars
268 golden car.JPG
268 golden car
270 Central Festival shopping.JPG
270 Central Festival shopping
271 delicious pizza.JPG
271 delicious pizza
272 view to Naklua.JPG
272 view to Naklua
  274 sunset.JPG
274 sunset
283 Beer.JPG
283 Beer
290 Pattaya sign.JPG
290 Pattaya sign
 
320 feeding the elephant.JPG
320 feeding the elephant
325 feeding the elephant.JPG
325 feeding the elephant
326 Sanctuary of Truth - Prasat Sajadhtam.JPG
326 Sanctuary of Truth - Prasat Sajadhtam
327 Sanctuary of Truth.JPG
327 Sanctuary of Truth
330 Sanctuary of Truth.JPG
330 Sanctuary of Truth
331 Sanctuary of Truth.JPG
331 Sanctuary of Truth
332 Sanctuary of Truth.JPG
332 Sanctuary of Truth
333 Sanctuary of Truth.JPG
333 Sanctuary of Truth
334 Sanctuary of Truth.JPG
334 Sanctuary of Truth
337 Chris.JPG
337 Chris
338 Sanctuary of Truth.JPG
338 Sanctuary of Truth
339 nice rest area.JPG
339 nice rest area
340 nice rest area.JPG
340 nice rest area
341 wooden figures.JPG
341 wooden figures
342 wooden figure.JPG
342 wooden figure
343 wooden figures.JPG
343 wooden figures
344 wooden figures.JPG
344 wooden figures
345 Sanctuary of Truth.JPG
345 Sanctuary of Truth
346 Sanctuary of Truth.JPG
346 Sanctuary of Truth
347 Sanctuary of Truth.JPG
347 Sanctuary of Truth
350 wooden figures.JPG
350 wooden figures
352 Sanctuary of Truth.JPG
352 Sanctuary of Truth
355 Sanctuary of Truth.JPG
355 Sanctuary of Truth
357 Sanctuary of Truth.JPG
357 Sanctuary of Truth
358 Sanctuary of Truth.JPG
358 Sanctuary of Truth
359 Sanctuary of Truth.JPG
359 Sanctuary of Truth
361 Sanctuary of Truth.JPG
361 Sanctuary of Truth
362 Sanctuary of Truth.JPG
362 Sanctuary of Truth
364 Sanctuary of Truth.JPG
364 Sanctuary of Truth
365 Sanctuary of Truth.JPG
365 Sanctuary of Truth
366 Sanctuary of Truth.JPG
366 Sanctuary of Truth
367 Sanctuary of Truth.JPG
367 Sanctuary of Truth
368 Sanctuary of Truth.JPG
368 Sanctuary of Truth
369 Chris.JPG
369 Chris
370 explanations.JPG
370 explanations
371 nice flower.JPG
371 nice flower
372 restaurant.JPG
372 restaurant
373 foot massage.JPG
373 foot massage
374 interesting shape.JPG
374 interesting shape
375 deer.JPG
375 deer
376 Nisa.JPG
376 Nisa
377 Nisa.JPG
377 Nisa
378 Nisa.JPG
378 Nisa
380 Nisa.JPG
380 Nisa
382 Nisa.JPG
382 Nisa
433 Alcatraz.JPG
433 Alcatraz
434 Living Dolls.JPG
434 Living Dolls
435 Lucifer.JPG
435 Lucifer
436 Tony's.JPG
436 Tony's
437 Torus.JPG
437 Torus
438 arab place.JPG
438 arab place
  447 view over Pattaya.JPG
447 view over Pattaya
448 view over Pattaya.JPG
448 view over Pattaya
449 view over Pattaya.JPG
449 view over Pattaya
Phuket
455 Bangla Rd.JPG
455 Bangla Rd
456 ad in Patong.JPG
456 ad in Patong
  457 sunset.JPG
457 sunset
459 sunset.JPG
459 sunset
460 sunset.JPG
460 sunset
461 sunset.JPG
461 sunset
462 rooftop pool.JPG
462 rooftop pool
463 my hotel.JPG
463 my hotel
464 nice restaurant.JPG
464 nice restaurant
465 barstreet.JPG
465 barstreet
466 bars.JPG
466 bars
467 spa.JPG
467 spa
468 boxing stadium.JPG
468 boxing stadium
469 Noi & Chris.JPG
469 Noi & Chris
470 Chris.JPG
470 Chris
471 Patong beach.JPG
471 Patong beach
472 Patong beach.JPG
472 Patong beach
473 temple.JPG
473 temple
474 temple.JPG
474 temple
475 Karon beach.JPG
475 Karon beach
476 Karon beach.JPG
476 Karon beach
477 Kata & Karon beaches.JPG
477 Kata & Karon beaches
478 Kata & Karon beaches.JPG
478 Kata & Karon beaches
479 souvenir picture.JPG
479 souvenir picture
480 nice restaurant.JPG
480 nice restaurant
481 Kata beach.JPG
481 Kata beach
482 Kata beach.JPG
482 Kata beach
483 Kata beach.JPG
483 Kata beach
484 Big Buddha.JPG
484 Big Buddha
485 in the annex.JPG
485 in the annex
486 Big Buddha.JPG
486 Big Buddha
487 Big Buddha.JPG
487 Big Buddha
488 view to Chalong Bay.JPG
488 view to Chalong Bay
489 view to Chalong Bay.JPG
489 view to Chalong Bay
492 nice place for a stop.JPG
492 nice place for a stop
494 Wat Chalong.JPG
494 Wat Chalong
495 Wat Chalong.JPG
495 Wat Chalong
496 Wat Chalong.JPG
496 Wat Chalong
497 Wat Chalong.JPG
497 Wat Chalong
498 Wat Chalong.JPG
498 Wat Chalong
499 Wat Chalong.JPG
499 Wat Chalong
500 Wat Chalong.JPG
500 Wat Chalong
501 Wat Chalong.JPG
501 Wat Chalong
502 Wat Chalong.JPG
502 Wat Chalong
503 Hard Rock Cafe Phuket.JPG
503 Hard Rock Cafe Phuket
504 view over Patong.JPG
504 view over Patong
505 view over Patong.JPG
505 view over Patong
506 view over Patong.JPG
506 view over Patong
508 Chris.JPG
508 Chris
509 Patong by night.JPG
509 Patong by night
510 Hard Rock Cafe Phuket.JPG
510 Hard Rock Cafe Phuket
511 beach restaurant.JPG
511 beach restaurant
512 seafood restaurant.JPG
512 seafood restaurant
537 Rock City bar.JPG
537 Rock City bar

 

Home